วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Posted: กุมภาพันธ์ 15, 2011 in กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


เรื่องโครงงานการลดภาวะโลกร้้อน
ชื่อ ฉันทพิชญา ปัดชา
ชั้น ม 6/2 เลขที่ 23
ครูที่ปรึกษา อาจารย์คเชนทร์ กองพิลา
คำถามเกี่ยวกับโครงงาน
การศึกษาเรื่องการลดภาวะโลกร้อนทำได้อย่างไร และเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันเราได้อย่างไร
วัตถุประสงคืในการทำโครงงาน
เพื่อศึกษาวิธีการลดภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นต่อชีวิตประจำวันของเรา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s