พัฒนาการทางคณิตศาสตร์

Posted: กรกฎาคม 15, 2010 in กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

พัฒนาการทางความคิดของมนุษย์ควบคู่กับการพัฒนาอารยธรรมของโลกเรื่อยมา การดำรงชีวิตของมนุษย์มีรากฐานของการใช้ปัญญาเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รู้จักสังเกตุ จดจำ และวิเคราะห์ แยกแยะ สังเคราะห์สิ่งต่าง ๆ การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันมีรากฐานมาจากการพัฒนาทางด้านคณิตศาสตร์ในอดีต
การเรียนรู้พัฒนาการทางความคิดของมนุษย์ เข้าใจความนึกคิดจากอดีต จนถึงปัจจุบัน ทำให้การเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่สนุกสนานน่าสนใจ และเข้าใจคณิตศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น 
เพื่อให้เข้าใจสภาพสิ่งแวดล้อมทางอารยธรรมต่าง ๆ จำเป็นต้องทำความรู้จักกับแหล่งอารยธรรมของโลก จากอดีตในยุคแรกเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน แหล่งอารยธรรมโบราณได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลกไว้หลายแห่ง ความนึกคิดและสร้างสรรงานทางด้านคณิตศาสตร์ในอดีต โดยนักคณิตศาสตร์ที่สำคัญของโลกเป็นเรื่องน่าศึกษา และเพื่อให้เกิดภาพการจินตนาการที่ต่อเนื่องจึงขอนำเสนอภาพรวมของอารยธรรมและการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลก โดยเริ่มตั้งแต่อาณาจักรอิยิปต์โบราณ
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s