การเล่นเปตอง

Posted: กรกฎาคม 15, 2010 in กลุ่มสาระการเรียนรู้พละศึกษา

อุปกรณ์การเล่นเปตอง
    1. ลูกบูล
     
เป็นลูกทรงกลมด้านในกลวง ทำด้วยโลหะ มีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 70.5-80 มิลลิเมตร มีน้ำหนักระหว่าง 650 – 800 กรัม มีเครื่องหมายของโรงงานผู้ผลิต ตัวเลขแสดงน้ำหนักและเลขรหัสปรากฏอยู่บนลูกบูลอย่างชัดเจน และควรเป็นลูกบูลที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์เปตองนานาชาติ และสมาคมเปตองแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
     2. ลูกเป้า
       
เป็นลูกทรงกลม แต่ทำด้วยไม้หรือวัสดุสังเคราะห์ มีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 25-35 มิลลิเมตร และอาจทาสีได้ แต่ต้องเป็นสีที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในขอบเขตของสนาม
     3. สนามเล่น
       
สนามต้องพื้นเรียบกว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร พื้นไม้ พื้นคอนกรีตและพื้นหญ้า ไม่เหมาะสมสำหรับกีฬาประเภทนี้
     4. เทปสายวัด
     5. ลูกเป้า
       
เป็นลูกทรงกลม แต่ทำด้วยไม้หรือวัสดุสังเคราะห์ มีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 25-35 มิลลิเมตร และอาจทาสีได้ แต่ต้องเป็นสีที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในขอบเขตของสนาม

การเล่น (PALY)

ข้อที่ 5 ข้อกำหนดเรื่องสนาม (Article 5 – Terrain regulations)
– กีฬาเปตองเล่นกันบนพื้นสนามทั่วไป อย่างไรก็ตาม โดยการกำหนดของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือกรรมการผู้ตัดสิน นักกีฬาอาจจะถูกกำหนดให้กระทำการแข่งขันในสนามที่ถูกกำหนดขอบเขต ในกรณีนี้สนามที่ถูกกำหนด ถ้าเป็นการแข่งขันระดับชาติ และระดับนานาชาติ ขนาดของสนามจะต้องมีความกว้าง 4 เมตร และยาว 15 เมตร เป็นอย่างน้อย ข้อที่ 6 กฎข้อบังคับในเรื่องวงกลม (Article 6 –Start of play – Rules regarding the circle)
– ผู้เล่นจะต้องโยนเหรียญเพื่อเสี่ยงทายว่าทีมใดจะเป็นฝ่ายเลือกสนาม และเป็นฝ่ายเริ่มโยนลูกเป้า(The players must toss up to decide which team will choose the terrain and be the first to throw the jack.)
– ถ้าหากสนามแข่งขันถูกกำหนดไว้แล้วโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ก็จะต้องเริ่มโยนลูกเป้าในสนามที่กำหนดไว้นั้น ทีมที่เข้าแข่งขันไม่สามารถไปเล่นในสนามอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรรมการผู้ตัดสินได้ข้อที่ 7 ระยะที่ถูกต้องของการโยนลูกเป้า (Article 7 – Valid distances for the thrown jack.)
– การโยนลูกเป้าที่ถูกต้องตามกติกา ต้องเป็นไปตามลักษณะดังต่อไปนี้ (For the thrown jack to be valid, the following conditions apply:)
ระยะห่างจากลูกเป้าถึงเส้นรอบวงด้านที่ใกล้ที่สุดของวงกลมจะต้องอยู่ระหว่าง (1) That
the distance separating it from the nearest edge of the circle must be between:)
*** 4 – 8 เมตร สำหรับเด็กเล็ก ( 4ms. min. and 8ms. max. for Minors.)
*** 5 – 9 เมตร สำหรับยุวชน ( 5ms. min. and 9ms. max. for Cadets.)
*** 6 – 10 เมตร สำหรับเยาวชน และผู้ใหญ่ ( 6ms. min. and 10ms. max. for Juniors
and Seniors.)
ข้อที่ 8 การโยนลูกเป้าที่ถูกกติกา (Article 8 – For the thrown jack to be valid)
– ลูกเป้าที่ถูกโยนออกไป ถูกทำให้หยุดโดยกรรมการผู้ตัดสิน ผู้เล่น ผู้ชม สัตว์ หรือวัตถุ เคลื่อนไหวอื่นๆ ถือว่าเป็นลูกเสีย และต้องถูกนำมาโยนใหม่โดยไม่นับรวมในสิทธิการโยนสามครั้ง ของทีมหรือผู้เล่นที่ได้สิทธิเป็นผู้โยนลูกเป้า

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s